Historia zmian

 • Artykuł : "Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Szczutowo przeznaczonych do dzierżawy" stworzono dnia: 2017-10-18 13:26 przez: Aleksandra Wiśniewska
 • Artykuł : "Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich - Informacja" zmieniono dnia: 2017-10-18 12:24 przez: Aleksandra Wiśniewska
 • Artykuł : "Dane o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie za 2017 rok" zmieniono dnia: 2017-10-18 12:21 przez: Aleksandra Wiśniewska
 • Artykuł : "Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym pn: Przebudowa i rozbudowa budynku komunalnego w Szczechowie wykorzystywanego na cele rekreacyjne i kulturalne." zmieniono dnia: 2017-10-16 11:36 przez: Agnieszka Murawska
 • Artykuł : "Informacja z otwarcia ofert Przebudowa i rozbudowa budynku komunalnego w Szczechowie wykorzystywanego na cele rekreacyjne i kulturalne." stworzono dnia: 2017-10-16 11:36 przez: Agnieszka Murawska
 • Artykuł : "Protokoły Sesji Rady Gminy Szczutowo kadencji 2014-2018" zmieniono dnia: 2017-10-12 13:37 przez: Aleksandra Wiśniewska
 • Artykuł : "Protokoły Sesji Rady Gminy Szczutowo kadencji 2014-2018" zmieniono dnia: 2017-10-12 12:05 przez: Aleksandra Wiśniewska
 • Artykuł : "Wydanie warunków zabudowy na działce nr ewid.527 obrębu Słupia" zmieniono dnia: 2017-10-12 09:53 przez: Aleksandra Wiśniewska
 • Artykuł : "Informacja o wyniku naboru" stworzono dnia: 2017-10-12 08:43 przez: Aleksandra Wiśniewska
 • Artykuł : "Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich - Informacja" stworzono dnia: 2017-10-12 08:40 przez: Aleksandra Wiśniewska
 • Artykuł : "Zbiór zarządzeń i obwieszczeń wójta jako organu gminy " zmieniono dnia: 2017-10-10 09:15 przez: Aleksandra Wiśniewska
 • Artykuł : "Paczki żywnościowe - październik 2017" stworzono dnia: 2017-10-09 14:19 przez: Aleksandra Wiśniewska
 • Artykuł : "Oświadczenia majątkowe Radnych Gminy Szczutowo za 2016 rok" stworzono dnia: 2017-10-09 12:37 przez: Aleksandra Wiśniewska
 • Strona : "Article" zmieniono dnia: 2017-10-09 10:05 przez: Aleksandra Wiśniewska
 • Strona : "Aktualności" zmieniono dnia: 2017-10-09 10:04 przez: Aleksandra Wiśniewska
 • Artykuł : "Informacja o otrzymanym dofinansowaniu " zmieniono dnia: 2017-10-09 07:44 przez: Aleksandra Wiśniewska
 • Strona : "Ochrona środowiska" zmieniono dnia: 2017-10-09 07:42 przez: Aleksandra Wiśniewska
 • Strona : "Ochrona środowiska" zmieniono dnia: 2017-10-09 07:41 przez: Aleksandra Wiśniewska
 • Strona : "Ochrona środowiska" zmieniono dnia: 2017-10-09 07:41 przez: Aleksandra Wiśniewska
 • Strona : "Article" zmieniono dnia: 2017-10-06 14:46 przez: Aleksandra Wiśniewska
 • Artykuł : "Informacja o otrzymanym dofinansowaniu " zmieniono dnia: 2017-10-06 14:44 przez: Aleksandra Wiśniewska
 • Artykuł : "Informacja o otrzymanym dofinansowaniu " zmieniono dnia: 2017-10-06 14:44 przez: Aleksandra Wiśniewska
 • Artykuł : "Informacja o otrzymanym dofinansowaniu " zmieniono dnia: 2017-10-06 14:44 przez: Aleksandra Wiśniewska
 • Artykuł : "Informacja o otrzymanym dofinansowaniu " zmieniono dnia: 2017-10-06 14:44 przez: Aleksandra Wiśniewska
 • Artykuł : "Informacja o otrzymanym dofinansowaniu " zmieniono dnia: 2017-10-06 14:44 przez: Aleksandra Wiśniewska
 • Artykuł : "Informacja o otrzymanym dofinansowaniu " zmieniono dnia: 2017-10-06 14:44 przez: Aleksandra Wiśniewska
 • Artykuł : "Informacja o otrzymanym dofinansowaniu " zmieniono dnia: 2017-10-06 14:44 przez: Aleksandra Wiśniewska
 • Artykuł : "Informacja o otrzymanym dofinansowaniu " zmieniono dnia: 2017-10-06 14:44 przez: Aleksandra Wiśniewska
 • Artykuł : "Informacja o otrzymanym dofinansowaniu " zmieniono dnia: 2017-10-06 14:44 przez: Aleksandra Wiśniewska
 • Artykuł : "Informacja o otrzymanym dofinansowaniu " zmieniono dnia: 2017-10-06 14:44 przez: Aleksandra Wiśniewska