Historia zmian

 • Artykuł : "Paczki żywnościowe-kwiecień 2017" stworzono dnia: 2017-04-14 10:17 przez: Aleksandra Wiśniewska
 • Artykuł : "Budowa ośrodka sportowo-rekreacyjnego w m. Słupia " zmieniono dnia: 2017-04-11 10:34 przez: Aleksandra Wiśniewska
 • Artykuł : "Dane o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie za 2107 rok" zmieniono dnia: 2017-04-10 15:09 przez: Aleksandra Wiśniewska
 • Artykuł : "Grypa ptaków" stworzono dnia: 2017-04-10 07:53 przez: Aleksandra Wiśniewska
 • Artykuł : "Dni Rolnika w Studzieńcu " zmieniono dnia: 2017-04-05 13:44 przez: Aleksandra Wiśniewska
 • Artykuł : "Dni Rolnika w Studzieńcu " stworzono dnia: 2017-04-05 13:28 przez: Aleksandra Wiśniewska
 • Artykuł : "Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Szczutowo przeznaczonych do dzierżawy" stworzono dnia: 2017-04-05 09:47 przez: Aleksandra Wiśniewska
 • Artykuł : "Budowa ośrodka sportowo-rekreacyjnego w m. Słupia " zmieniono dnia: 2017-03-30 10:59 przez: Aleksandra Wiśniewska
 • Strona : "Przewodniczący Rady Gminy" zmieniono dnia: 2017-03-28 13:12 przez: Aleksandra Wiśniewska
 • Strona : "Przewodniczący Rady Gminy" zmieniono dnia: 2017-03-28 13:03 przez: Aleksandra Wiśniewska
 • Artykuł : "Ogłoszenie o naborze wniosków" stworzono dnia: 2017-03-27 14:09 przez: Aleksandra Wiśniewska
 • Artykuł : "Gazyfikacja gminy" zmieniono dnia: 2017-03-27 13:57 przez: Aleksandra Wiśniewska
 • Artykuł : "okólnik - odpady" stworzono dnia: 2017-03-22 07:40 przez: Aleksandra Wiśniewska
 • Artykuł : "UWAGA NA FAŁSZYWYCH WETERYNARZY!!" stworzono dnia: 2017-03-21 10:27 przez: Aleksandra Wiśniewska
 • Artykuł : "Okólnik - paczki żywnościowe - 27 marca 2017r." stworzono dnia: 2017-03-17 14:34 przez: Aleksandra Wiśniewska
 • Artykuł : " Porządek Obrad XXVI Sesji Rady Gminy Szczutowo zwołanej na dzień 31 marca 2017r. " zmieniono dnia: 2017-03-17 14:31 przez: Aleksandra Wiśniewska
 • Artykuł : " r. Porządek Obrad XXVI Sesji Rady Gminy Szczutowo zwołanej na dzień marca " zmieniono dnia: 2017-03-15 14:13 przez: Aleksandra Wiśniewska
 • Artykuł : " r. Porządek Obrad XXVI Sesji Rady Gminy Szczutowo zwołanej na dzień marca " stworzono dnia: 2017-03-15 14:13 przez: Aleksandra Wiśniewska
 • Artykuł : "Okólnik-paczki żywnościowe luty 2017" zmieniono dnia: 2017-03-15 14:04 przez: Aleksandra Wiśniewska
 • Strona : "Przewodniczący Rady Gminy" zmieniono dnia: 2017-03-15 14:01 przez: Aleksandra Wiśniewska
 • Artykuł : "Budowa sieci elektroenergetycznej nN 0,4 kV oświetlenia drogowego na ul. Sierpeckiej w miejscowości Gójsk" zmieniono dnia: 2017-03-13 15:28 przez: Aleksandra Wiśniewska
 • Artykuł : "Budowa sieci elektroenergetycznej nN 0,4 kV oświetlenia drogowego na ul. Sierpeckiej w miejscowości Gójsk" stworzono dnia: 2017-03-13 15:26 przez: Aleksandra Wiśniewska
 • Artykuł : "Budowa sieci elektroenergetycznej nN 0,4 kV oświetlenia drogowego na ul. Sierpeckiej w miejscowości Gójsk" zmieniono dnia: 2017-03-13 15:23 przez: Aleksandra Wiśniewska
 • Artykuł : "Budowa sieci elektroenergetycznej nN 0,4 kV oświetlenia drogowego na ul. Sierpeckiej w miejscowości Gójsk" zmieniono dnia: 2017-03-13 15:20 przez: Aleksandra Wiśniewska
 • Artykuł : "Budowa sieci elektroenergetycznej nN 0,4 kV oświetlenia drogowego na ul. Sierpeckiej w miejscowości Gójsk" zmieniono dnia: 2017-03-13 15:20 przez: Aleksandra Wiśniewska
 • Artykuł : "Budowa sieci elektroenergetycznej nN 0,4 kV oświetlenia drogowego na ul. Sierpeckiej w miejscowości Gójsk" zmieniono dnia: 2017-03-13 15:20 przez: Aleksandra Wiśniewska
 • Artykuł : "Budowa sieci elektroenergetycznej nN 0,4 kV oświetlenia drogowego na ul. Sierpeckiej w miejscowości Gójsk" zmieniono dnia: 2017-03-13 15:20 przez: Aleksandra Wiśniewska
 • Artykuł : "Budowa sieci elektroenergetycznej nN 0,4 kV oświetlenia drogowego na ul. Sierpeckiej w miejscowości Gójsk" zmieniono dnia: 2017-03-13 15:20 przez: Aleksandra Wiśniewska
 • Artykuł : "Budowa sieci elektroenergetycznej nN 0,4 kV oświetlenia drogowego na ul. Sierpeckiej w miejscowości Gójsk" zmieniono dnia: 2017-03-13 15:20 przez: Aleksandra Wiśniewska
 • Artykuł : "Budowa sieci elektroenergetycznej nN 0,4 kV oświetlenia drogowego na ul. Sierpeckiej w miejscowości Gójsk" zmieniono dnia: 2017-03-13 15:20 przez: Aleksandra Wiśniewska