Historia zmian

 • Artykuł : "Tablica informacyjna - Przebudowa i rozbudowa budynku komunalnego w Szczechowie wykorzystywanego na cele rekreacyjne i kulturalne" stworzono dnia: 2017-05-25 14:47 przez: Aleksandra Wiśniewska
 • Artykuł : "Rozstrzygnięcie Rozeznania cenowego pn.,,Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest na terenie gm. Szczutowo"." stworzono dnia: 2017-05-22 11:41 przez: Agnieszka Murawska
 • Artykuł : "Protokoły Sesji Rady Gminy Szczutowo kadencji 2014-2018" zmieniono dnia: 2017-05-19 09:24 przez: Aleksandra Wiśniewska
 • Artykuł : "Przebudowa drogi powiatowej nr 3721W Gójsk-Podlesie -granica województwa - (Sosnowo)" stworzono dnia: 2017-05-19 09:14 przez: Aleksandra Wiśniewska
 • Artykuł : "Dane o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie za 2107 rok" zmieniono dnia: 2017-05-15 14:56 przez: Aleksandra Wiśniewska
 • Artykuł : "Prognoza pogody dla Mazowsza - 14-15.05.2017" stworzono dnia: 2017-05-15 09:05 przez: Aleksandra Wiśniewska
 • Artykuł : "Sesja XXV Rady Gminy Szczutowo z dnia 3 lutego 2017 r." stworzono dnia: 2017-05-11 14:05 przez: Aleksandra Wiśniewska
 • Strona : "Rok 2017" zmieniono dnia: 2017-05-11 13:49 przez: Aleksandra Wiśniewska
 • Strona : "Rok 2017" zmieniono dnia: 2017-05-11 13:48 przez: Aleksandra Wiśniewska
 • Strona : "Rok 2017" stworzono dnia: 2017-05-11 13:46 przez: Aleksandra Wiśniewska
 • Artykuł : "Sesja XXIV Rady Gminy Szczutowo z dnia 30 grudnia 2016 r." zmieniono dnia: 2017-05-11 13:44 przez: Aleksandra Wiśniewska
 • Artykuł : "Sesja XXIV Rady Gminy z dnia 30 grudnia 2016 r." stworzono dnia: 2017-05-11 13:43 przez: Aleksandra Wiśniewska
 • Artykuł : "Budowa stacji bazowej sieci telefonii komórkowej "WPL-Szczutowo-Józefowo nr T-Mobile:25680"" stworzono dnia: 2017-05-11 12:30 przez: Aleksandra Wiśniewska
 • Artykuł : "Paczki żywnościowe - maj 2017" stworzono dnia: 2017-05-11 12:28 przez: Aleksandra Wiśniewska
 • Artykuł : "Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Szczutowo przeznaczonych do sprzedaży" stworzono dnia: 2017-05-05 14:39 przez: Aleksandra Wiśniewska
 • Artykuł : "Rozeznanie cenowe dot. Usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest na terenie gm. Szczutowo." zmieniono dnia: 2017-04-28 13:03 przez: Agnieszka Murawska
 • Artykuł : "Rozeznanie cenowe dot. Usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest na terenie gm. Szczutowo." stworzono dnia: 2017-04-28 12:48 przez: Agnieszka Murawska
 • Artykuł : "Roczna analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Szczutowo za rok 2016" stworzono dnia: 2017-04-25 14:25 przez: Aleksandra Wiśniewska
 • Artykuł : "Ogłoszenie o naborze nr 4/2017" zmieniono dnia: 2017-04-25 14:00 przez: Aleksandra Wiśniewska
 • Artykuł : "Ogłoszenie o naborze nr 4/2017" zmieniono dnia: 2017-04-25 14:00 przez: Aleksandra Wiśniewska
 • Artykuł : "Ogłoszenie o naborze nr 4/2017" zmieniono dnia: 2017-04-25 13:59 przez: Aleksandra Wiśniewska
 • Artykuł : "Ogłoszenie o naborze nr 4/2017" zmieniono dnia: 2017-04-25 13:58 przez: Aleksandra Wiśniewska
 • Artykuł : "Ogłoszenie o naborze nr 4/2017" stworzono dnia: 2017-04-25 13:54 przez: Aleksandra Wiśniewska
 • Artykuł : "Termin składania wniosków o przyznanie płatności na rok 2017 " zmieniono dnia: 2017-04-25 13:33 przez: Aleksandra Wiśniewska
 • Artykuł : "Termin składania wniosków o przyznanie płatności na rok 2017 " stworzono dnia: 2017-04-25 13:31 przez: Aleksandra Wiśniewska
 • Artykuł : "Dane o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie za 2107 rok" zmieniono dnia: 2017-04-25 12:21 przez: Aleksandra Wiśniewska
 • Artykuł : "Paczki żywnościowe-kwiecień 2017" stworzono dnia: 2017-04-14 10:17 przez: Aleksandra Wiśniewska
 • Artykuł : "Budowa ośrodka sportowo-rekreacyjnego w m. Słupia " zmieniono dnia: 2017-04-11 10:34 przez: Aleksandra Wiśniewska
 • Artykuł : "Dane o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie za 2107 rok" zmieniono dnia: 2017-04-10 15:09 przez: Aleksandra Wiśniewska
 • Artykuł : "Grypa ptaków" stworzono dnia: 2017-04-10 07:53 przez: Aleksandra Wiśniewska