Historia zmian

 • Artykuł : "Dane o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie za 2018 rok" zmieniono dnia: 2018-01-17 12:00 przez: Aleksandra Wiśniewska
 • Artykuł : "Budowa obiektu inwentarskiego do chowu brojlera kurzego na działce o nr ew. 153/1, obręb 0024 Szczechowo, gmina Szczutowo" zmieniono dnia: 2018-01-17 11:35 przez: Aleksandra Wiśniewska
 • Artykuł : "Zbiór zarządzeń i obwieszczeń wójta jako organu gminy " zmieniono dnia: 2018-01-17 11:17 przez: Aleksandra Wiśniewska
 • Artykuł : "Zbiory aktów normatywnych własnych kierownictw Urzędów" zmieniono dnia: 2018-01-17 10:20 przez: Aleksandra Wiśniewska
 • Artykuł : "Informacja z otwarcia ofert przetargu nieograniczonego pn.,,Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Słupia- Etap I"." stworzono dnia: 2018-01-15 13:47 przez: Agnieszka Murawska
 • Strona : "Czystsze powietrze" zmieniono dnia: 2018-01-12 08:38 przez: Aleksandra Wiśniewska
 • Strona : "Czystsze powietrze" zmieniono dnia: 2018-01-12 08:37 przez: Aleksandra Wiśniewska
 • Artykuł : "Uchwała antysmogowa" zmieniono dnia: 2018-01-12 08:30 przez: Aleksandra Wiśniewska
 • Artykuł : "Uchwała antysmogowa" stworzono dnia: 2018-01-12 08:28 przez: Aleksandra Wiśniewska
 • Strona : "Czystsze powietrze" zmieniono dnia: 2018-01-12 08:24 przez: Aleksandra Wiśniewska
 • Artykuł : "Budowa budynku letniskowego na działce nr ewid. 14/13 obrębu Słupia" zmieniono dnia: 2018-01-10 10:44 przez: Aleksandra Wiśniewska
 • Artykuł : "Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej 0,4 kV wraz ze złączem kablowo-pomiarowym w m. Słupia" zmieniono dnia: 2018-01-10 10:42 przez: Aleksandra Wiśniewska
 • Artykuł : "Zbiór zarządzeń i obwieszczeń wójta jako organu gminy " zmieniono dnia: 2018-01-10 10:17 przez: Aleksandra Wiśniewska
 • Artykuł : "Zbiór zarządzeń i obwieszczeń wójta jako organu gminy " zmieniono dnia: 2018-01-10 10:16 przez: Aleksandra Wiśniewska
 • Artykuł : "Zbiór zarządzeń i obwieszczeń wójta jako organu gminy " zmieniono dnia: 2018-01-10 10:13 przez: Aleksandra Wiśniewska
 • Artykuł : "Zbiór zarządzeń i obwieszczeń wójta jako organu gminy " zmieniono dnia: 2018-01-10 10:11 przez: Aleksandra Wiśniewska
 • Artykuł : "Zbiory aktów normatywnych własnych kierownictw Urzędów" zmieniono dnia: 2018-01-10 10:04 przez: Aleksandra Wiśniewska
 • Artykuł : "Zbiory aktów normatywnych własnych kierownictw Urzędów" zmieniono dnia: 2018-01-10 09:49 przez: Aleksandra Wiśniewska
 • Artykuł : "Zbiory aktów normatywnych własnych kierownictw Urzędów" zmieniono dnia: 2018-01-09 12:38 przez: Aleksandra Wiśniewska
 • Artykuł : "Paczki żywnościowe - styczeń 2018" stworzono dnia: 2018-01-09 11:15 przez: Aleksandra Wiśniewska
 • Artykuł : "Budowa odcinka sieci wodociągowej na działkach nr ewid. 236 i 394 obrębu Karlewo i nr ewid. 160/4 obrębu Dziki Bór, gm. Szczutowo" zmieniono dnia: 2018-01-08 14:29 przez: Aleksandra Wiśniewska
 • Artykuł : "Ogłoszenie o przetargu na dzierżawę nieruchomości zabudowanej budynkiem handlowym" stworzono dnia: 2018-01-04 11:44 przez: Aleksandra Wiśniewska
 • Artykuł : "Zmiana sposobu użytkowania budynku letniskowego na mieszkalny na działce nr ewid. 540 w m. Słupia" zmieniono dnia: 2018-01-04 11:39 przez: Aleksandra Wiśniewska
 • Artykuł : "Budowa linii napowietrznej niskiego napięcia nN 0,4 kV w m. Białasy" stworzono dnia: 2018-01-04 11:34 przez: Aleksandra Wiśniewska
 • Artykuł : "Budowa budynku letniskowego na działce nr ewid. 14/13 obrębu Słupia" zmieniono dnia: 2018-01-04 11:32 przez: Aleksandra Wiśniewska
 • Artykuł : "Nieodpłatne Punkty Pomocy Prawnej - rok 2018" zmieniono dnia: 2018-01-04 07:49 przez: Aleksandra Wiśniewska
 • Artykuł : "Dane o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie za 2018 rok" stworzono dnia: 2018-01-02 11:05 przez: Aleksandra Wiśniewska
 • Strona : "2018 r." zmieniono dnia: 2018-01-02 11:00 przez: Aleksandra Wiśniewska
 • Strona : "2018 r." stworzono dnia: 2018-01-02 10:58 przez: Aleksandra Wiśniewska
 • Artykuł : "Ostrzeżenie - oblodzenie" stworzono dnia: 2017-12-29 13:21 przez: Aleksandra Wiśniewska