Historia zmian

 • Artykuł : "Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu pn Dowóz uczniów z terenu gminy Szczutowo do szkół w Szczutowie i Gójsku na zasadzie zakupu biletów miesięcznych w roku szkolnym 2017/2018." zmieniono dnia: 2017-08-23 11:46 przez: Agnieszka Murawska
 • Artykuł : "Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu pn Dowóz uczniów z terenu gminy Szczutowo do szkół w Szczutowie i Gójsku na zasadzie zakupu biletów miesięcznych w roku szkolnym 2017/2018." stworzono dnia: 2017-08-23 11:45 przez: Agnieszka Murawska
 • Artykuł : "Informacja z otwarcia ofert zamówienia publicznego pn. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Szczutowo"." zmieniono dnia: 2017-08-23 11:40 przez: Agnieszka Murawska
 • Artykuł : "Informacja z otwarcia ofert zamówienia publicznego pn. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Szczutowo"." stworzono dnia: 2017-08-23 11:38 przez: Agnieszka Murawska
 • Artykuł : "Ostrzeżenia meteorologiczne 22-23 sierpnia 2017r." stworzono dnia: 2017-08-22 08:30 przez: Agnieszka Murawska
 • Artykuł : "Odpowiedzi na zapytania dot. przetargu nieograniczonego Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Szczutowo" stworzono dnia: 2017-08-14 14:00 przez: Agnieszka Murawska
 • Artykuł : "Zbiory aktów normatywnych własnych kierownictw Urzędów" zmieniono dnia: 2017-08-11 14:10 przez: Aleksandra Wiśniewska
 • Artykuł : "Zbiory aktów normatywnych własnych kierownictw Urzędów" zmieniono dnia: 2017-08-11 14:06 przez: Aleksandra Wiśniewska
 • Artykuł : "Wydanie warunków zabudowy na działce nr ewid.527 obrębu Słupia" stworzono dnia: 2017-08-10 13:41 przez: Aleksandra Wiśniewska
 • Artykuł : "Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu Dostawy oleju opałowego w sezonie grzewczym 2017/2018." stworzono dnia: 2017-08-10 09:19 przez: Agnieszka Murawska
 • Artykuł : "Informacja z otwarcia ofert dot. przetargu nieograniczonego pn. Dowóz uczniów z terenu gminy Szczutowo do szkół w Szczutowie i Gójsku na zasadzie zakupu biletów miesięcznych w roku szkolnym 2017/2018." stworzono dnia: 2017-08-09 13:04 przez: Agnieszka Murawska
 • Artykuł : "Rejestr Działalności Regulowanej" zmieniono dnia: 2017-08-08 09:16 przez: Aleksandra Wiśniewska
 • Artykuł : "Przetarg nieograniczony pn. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Szczutowo." zmieniono dnia: 2017-08-03 14:36 przez: Agnieszka Murawska
 • Artykuł : "Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Szczutowo." zmieniono dnia: 2017-08-03 14:36 przez: Agnieszka Murawska
 • Artykuł : "Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Szczutowo." stworzono dnia: 2017-08-03 14:30 przez: Agnieszka Murawska
 • Artykuł : "Przetarg nieograniczony na Dowóz uczniów z terenu gminy Szczutowo do szkół w Szczutowie i Gójsku na zasadzie zakupu biletów miesięcznych w roku szkolnym 2017/2018." zmieniono dnia: 2017-08-01 14:54 przez: Agnieszka Murawska
 • Artykuł : "Przetarg nieograniczony na Dowóz uczniów z terenu gminy Szczutowo do szkół w Szczutowie i Gójsku na zasadzie zakupu biletów miesięcznych w roku szkolnym 2017/2018." stworzono dnia: 2017-08-01 14:47 przez: Agnieszka Murawska
 • Artykuł : "Budowa stacji bazowej sieci telefonii komórkowej "WPL-Szczutowo-Józefowo nr T-Mobile:25680"" zmieniono dnia: 2017-08-01 13:37 przez: Aleksandra Wiśniewska
 • Artykuł : "Upał - poradnik" stworzono dnia: 2017-08-01 13:30 przez: Aleksandra Wiśniewska
 • Artykuł : "Sprawozdanie za I kwartał 2017 roku" stworzono dnia: 2017-07-28 07:43 przez: Aleksandra Wiśniewska
 • Strona : "Budżet na 2017 rok" zmieniono dnia: 2017-07-28 07:36 przez: Aleksandra Wiśniewska
 • Strona : "Budżet na 2017 rok" stworzono dnia: 2017-07-28 07:33 przez: Aleksandra Wiśniewska
 • Artykuł : "Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za IV kwartał 2016r." stworzono dnia: 2017-07-27 10:54 przez: Aleksandra Wiśniewska
 • Artykuł : "Zbiory aktów normatywnych własnych kierownictw Urzędów" zmieniono dnia: 2017-07-27 09:43 przez: Aleksandra Wiśniewska
 • Artykuł : "Zbiór zarządzeń i obwieszczeń wójta jako organu gminy " zmieniono dnia: 2017-07-27 09:00 przez: Aleksandra Wiśniewska
 • Artykuł : "Zbiór zarządzeń i obwieszczeń wójta jako organu gminy " zmieniono dnia: 2017-07-27 08:57 przez: Aleksandra Wiśniewska
 • Artykuł : "Zbiór zarządzeń i obwieszczeń wójta jako organu gminy " zmieniono dnia: 2017-07-27 08:55 przez: Aleksandra Wiśniewska
 • Artykuł : "Zbiór zarządzeń i obwieszczeń wójta jako organu gminy " zmieniono dnia: 2017-07-27 08:43 przez: Aleksandra Wiśniewska
 • Artykuł : "Zbiór zarządzeń i obwieszczeń wójta jako organu gminy " zmieniono dnia: 2017-07-27 08:42 przez: Aleksandra Wiśniewska
 • Artykuł : "Zbiór zarządzeń i obwieszczeń wójta jako organu gminy " zmieniono dnia: 2017-07-27 08:41 przez: Aleksandra Wiśniewska