Historia zmian

 • Strona : "Strona główna" zmieniono dnia: 2018-03-19 11:35 przez: Aleksandra Wiśniewska
 • Strona : "Strona główna" zmieniono dnia: 2018-03-19 11:34 przez: Aleksandra Wiśniewska
 • Strona : "Strona główna" zmieniono dnia: 2018-03-19 11:34 przez: Aleksandra Wiśniewska
 • Strona : "Strona główna" zmieniono dnia: 2018-03-19 11:33 przez: Aleksandra Wiśniewska
 • Strona : "Strona główna" zmieniono dnia: 2018-03-19 11:32 przez: Aleksandra Wiśniewska
 • Artykuł : "Zasady, których należy przestrzegać w celu ochrony gospodarstwa przed wirusem afrykańskiego pomoru świń (ASF)" stworzono dnia: 2018-03-19 11:23 przez: Aleksandra Wiśniewska
 • Artykuł : "Informacja o unieważnieniu ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy" usunięto dnia: 2018-03-19 08:22 przez: Agnieszka Murawska
 • Artykuł : "Informacja o unieważnieniu ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy" usunięto dnia: 2018-03-19 08:22 przez: Agnieszka Murawska
 • Artykuł : "Protokoły Sesji Rady Gminy Szczutowo kadencji 2014-2018" zmieniono dnia: 2018-03-16 14:45 przez: Aleksandra Wiśniewska
 • Artykuł : "Projekt podziału Gminy Szczutowo na okręgi wyborcze zaakceptowany przez Komisarza Wyborczego w Płocku " zmieniono dnia: 2018-03-16 14:14 przez: Aleksandra Wiśniewska
 • Strona : "Wybory samorządowe 2018" zmieniono dnia: 2018-03-16 14:14 przez: Aleksandra Wiśniewska
 • Strona : "Wybory samorządowe 2018" zmieniono dnia: 2018-03-16 14:14 przez: Aleksandra Wiśniewska
 • Artykuł : "Projekt podziału Gminy Szczutowo na okręgi wyborcze zaakceptowany przez Komisarza Wyborczego w Płocku " stworzono dnia: 2018-03-16 14:13 przez: Aleksandra Wiśniewska
 • Artykuł : "Projekt podziału Gminy Szczutowo na okręgi wyborcze zaakceptowany przez Komisarza Wyborczego w Płocku" stworzono dnia: 2018-03-16 14:12 przez: Aleksandra Wiśniewska
 • Strona : "Wybory samorządowe 2018" zmieniono dnia: 2018-03-16 14:10 przez: Aleksandra Wiśniewska
 • Strona : "Wybory samorządowe 2018" stworzono dnia: 2018-03-16 14:09 przez: Aleksandra Wiśniewska
 • Artykuł : "Sprawozdanie za I półrocze 2017 roku" stworzono dnia: 2018-03-16 13:30 przez: Aleksandra Wiśniewska
 • Artykuł : "Porządek Obrad XXXVII Sesji Rady Gminy Szczutowo zwołanej na dzień 26 marca 2018 roku" stworzono dnia: 2018-03-16 13:25 przez: Aleksandra Wiśniewska
 • Strona : "Gimnazjum w Szczutowie" usunięto dnia: 2018-03-16 10:23 przez: Aleksandra Wiśniewska
 • Artykuł : "Uchwała Rady Gminy Szczutowo ws. zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Szczutowo" zmieniono dnia: 2018-03-16 10:21 przez: Aleksandra Wiśniewska
 • Artykuł : "Uchwała Rady Gminy Szczutowo zmieniająca Uchwałę Budżetową Nr V/16/2015 na rok 2015" zmieniono dnia: 2018-03-16 10:21 przez: Aleksandra Wiśniewska
 • Strona : "Article" zmieniono dnia: 2018-03-16 10:19 przez: Aleksandra Wiśniewska
 • Strona : "Article" zmieniono dnia: 2018-03-16 08:13 przez: Aleksandra Wiśniewska
 • Artykuł : "Uchwała Rady Gminy Szczutowo w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szczutowo" stworzono dnia: 2018-03-16 08:07 przez: Aleksandra Wiśniewska
 • Artykuł : "Ogłoszenie wyników konkursu" stworzono dnia: 2018-03-13 14:22 przez: Aleksandra Wiśniewska
 • Artykuł : "Przebudowa elektroenergetycznej sieci napowietrznej 15kV, budowa elektroenergetycznej sieci kablowej 0,4 kV w m. Szczutowo" stworzono dnia: 2018-03-12 14:30 przez: Aleksandra Wiśniewska
 • Artykuł : "Przebudowa elektroenergetycznej sieci napowietrznej 15kV na działkach nr ewid. 123/3, 156/1, 160,163/1,164 w m. Szczutowo" stworzono dnia: 2018-03-12 14:28 przez: Aleksandra Wiśniewska
 • Artykuł : "Budowa elektroenergetycznej oświetleniowej linii kablowej na działce nr ewid.277 w m. Szczutowo" stworzono dnia: 2018-03-12 14:26 przez: Aleksandra Wiśniewska
 • Artykuł : "Budowa linii napowietrznej niskiego napięcia nN 0,4 kV w m. Białasy" zmieniono dnia: 2018-03-12 14:23 przez: Aleksandra Wiśniewska
 • Artykuł : "OGŁOSZENIE - ZAMKNIĘTY PRZEJAZD PRZEZ MOST NA RZECE URSZULEWCE" stworzono dnia: 2018-03-12 10:16 przez: Aleksandra Wiśniewska