Historia zmian

 • Artykuł : "Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Szczutowo przeznaczonych do dzierżawy " stworzono dnia: 2017-06-29 13:24 przez: Aleksandra Wiśniewska
 • Artykuł : "Ostrzeżenie meteorologiczne - burze z gradem " stworzono dnia: 2017-06-29 10:02 przez: Aleksandra Wiśniewska
 • Artykuł : "Komputerowe badanie wzroku" stworzono dnia: 2017-06-28 09:31 przez: Aleksandra Wiśniewska
 • Artykuł : "Ostrzeżenie meteorologiczne - Upały" stworzono dnia: 2017-06-28 09:30 przez: Aleksandra Wiśniewska
 • Artykuł : "Ogłoszenie I przetargu ustnego - nieruchomość gruntowa położona w m. Gójsk, gm. Szczutowo" stworzono dnia: 2017-06-20 13:32 przez: Aleksandra Wiśniewska
 • Artykuł : "Informacja o zmianie przepisów dot. wycinki drzew i krzewów" stworzono dnia: 2017-06-20 08:52 przez: Aleksandra Wiśniewska
 • Artykuł : "Oświadczenie majątkowe Wójta Gminy Szczutowo-Andrzeja Twardowskiego" zmieniono dnia: 2017-06-20 07:35 przez: Aleksandra Wiśniewska
 • Artykuł : "Oświadczenie majątkowe Przewodniczącego Rady Gminy Szczutowo - Dariusza Pilarskiego " stworzono dnia: 2017-06-20 07:34 przez: Aleksandra Wiśniewska
 • Strona : "za 2016 rok" zmieniono dnia: 2017-06-20 07:32 przez: Aleksandra Wiśniewska
 • Artykuł : "Oświadczenie majątkowe Wójta Gminy Szczutowo-Andrzeja Twardowskiego" stworzono dnia: 2017-06-20 07:29 przez: Aleksandra Wiśniewska
 • Strona : "za 2016 rok" zmieniono dnia: 2017-06-20 07:26 przez: Aleksandra Wiśniewska
 • Strona : "za 2016 rok" stworzono dnia: 2017-06-20 07:23 przez: Aleksandra Wiśniewska
 • Strona : "za 2016 rok" stworzono dnia: 2017-06-20 07:21 przez: Aleksandra Wiśniewska
 • Artykuł : "Nabór wniosków o powierzenie grantu" stworzono dnia: 2017-06-19 14:09 przez: Aleksandra Wiśniewska
 • Artykuł : "Dane o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie za 2107 rok" zmieniono dnia: 2017-06-16 11:56 przez: Aleksandra Wiśniewska
 • Artykuł : "Przebudowa drogi powiatowej nr 3721W Gójsk-Podlesie -granica województwa - (Sosnowo)" zmieniono dnia: 2017-06-16 11:49 przez: Aleksandra Wiśniewska
 • Artykuł : "Porządek Obrad XXIX Sesji Rady Gminy Szczutowo zwołanej na dzień 26 czerwca 2017 r. " stworzono dnia: 2017-06-13 14:22 przez: Aleksandra Wiśniewska
 • Artykuł : "Przebudowa drogi powiatowej nr 3721W Gójsk-Podlesie -granica województwa - (Sosnowo)" zmieniono dnia: 2017-06-13 14:18 przez: Aleksandra Wiśniewska
 • Artykuł : "Tablica informacyjna - Przebudowa i rozbudowa budynku komunalnego w Szczechowie wykorzystywanego na cele rekreacyjne i kulturalne" zmieniono dnia: 2017-06-07 08:28 przez: Aleksandra Wiśniewska
 • Strona : "Strona główna" zmieniono dnia: 2017-06-06 14:42 przez: Aleksandra Wiśniewska
 • Artykuł : "Tablica informacyjna - Przebudowa i rozbudowa budynku komunalnego w Szczechowie wykorzystywanego na cele rekreacyjne i kulturalne" zmieniono dnia: 2017-06-06 14:30 przez: Aleksandra Wiśniewska
 • Strona : "Strona główna" zmieniono dnia: 2017-06-06 08:41 przez: Aleksandra Wiśniewska
 • Strona : "Strona główna" zmieniono dnia: 2017-06-06 08:40 przez: Aleksandra Wiśniewska
 • Artykuł : "Dane o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie za 2107 rok" zmieniono dnia: 2017-06-01 14:43 przez: Aleksandra Wiśniewska
 • Artykuł : "Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej 0,4 kV wraz ze złączem kablowo - pomiarowym w m. Słupia, gm. Szczutowo" zmieniono dnia: 2017-06-01 13:43 przez: Aleksandra Wiśniewska
 • Artykuł : "Paczki żywnościowe - czerwiec 2017" stworzono dnia: 2017-06-01 12:59 przez: Aleksandra Wiśniewska
 • Artykuł : "Tablica informacyjna - Przebudowa i rozbudowa budynku komunalnego w Szczechowie wykorzystywanego na cele rekreacyjne i kulturalne" stworzono dnia: 2017-05-25 14:47 przez: Aleksandra Wiśniewska
 • Artykuł : "Rozstrzygnięcie Rozeznania cenowego pn.,,Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest na terenie gm. Szczutowo"." stworzono dnia: 2017-05-22 11:41 przez: Agnieszka Murawska
 • Artykuł : "Protokoły Sesji Rady Gminy Szczutowo kadencji 2014-2018" zmieniono dnia: 2017-05-19 09:24 przez: Aleksandra Wiśniewska
 • Artykuł : "Przebudowa drogi powiatowej nr 3721W Gójsk-Podlesie -granica województwa - (Sosnowo)" stworzono dnia: 2017-05-19 09:14 przez: Aleksandra Wiśniewska