szczutowo

Historia zmian

 • Strona : "Aktualności" zmieniono dnia: 2018-06-18 11:57 przez: Aleksandra Wiśniewska
 • Artykuł : "Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko urzędnicze - ds.obsługi kancelaryjnej Urzędu" zmieniono dnia: 2018-06-14 08:52 przez: Aleksandra Wiśniewska
 • Artykuł : "Rejestr Instytucji Kultury" zmieniono dnia: 2018-06-13 14:31 przez: Aleksandra Wiśniewska
 • Artykuł : "Księga Rejestrowa Instytucji Kultury" zmieniono dnia: 2018-06-13 14:29 przez: Aleksandra Wiśniewska
 • Artykuł : "Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko urzędnicze - ds. obsługi rady gminy w Urzędzie Gminy w Szczutowie" zmieniono dnia: 2018-06-13 14:21 przez: Aleksandra Wiśniewska
 • Artykuł : "Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko urzędnicze - ds. obsługi rady gminy w Urzędzie Gminy w Szczutowie" zmieniono dnia: 2018-06-13 14:20 przez: Aleksandra Wiśniewska
 • Artykuł : "Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko urzędnicze - ds.obsługi kancelaryjnej Urzędu" zmieniono dnia: 2018-06-08 13:04 przez: Aleksandra Wiśniewska
 • Artykuł : "Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko urzędnicze - ds. obsługi rady gminy w Urzędzie Gminy w Szczutowie" zmieniono dnia: 2018-06-08 13:00 przez: Aleksandra Wiśniewska
 • Artykuł : "Porządek obrad XLI Sesji Rady Gminy Szczutowo zwołanej na dzień 18 czerwca 2018 roku" stworzono dnia: 2018-06-06 14:23 przez: Aleksandra Wiśniewska
 • Artykuł : "Zbiór zarządzeń, ogłoszeń i obwieszczeń Wójta jako organu gminy" zmieniono dnia: 2018-06-05 12:24 przez: Aleksandra Wiśniewska
 • Artykuł : "Zbiór aktów normatywnych własnych kierownictw Urzędów" zmieniono dnia: 2018-06-05 12:20 przez: Aleksandra Wiśniewska
 • Artykuł : "Zbiór aktów normatywnych własnych kierownictw Urzędów" zmieniono dnia: 2018-06-05 12:15 przez: Aleksandra Wiśniewska
 • Artykuł : "Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu pn Remont i przebudowa drogi gminnej Grabal - Cisse, Część II - Przebudowa drogi gminnej Grabal - Cisse" stworzono dnia: 2018-06-05 09:10 przez: Agnieszka Murawska
 • Artykuł : "Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania pn Remont i przebudowa drogi gminnej Grabal - Cisse, Część I – Remont drogi gminnej Grabal – Cisse" stworzono dnia: 2018-06-05 09:07 przez: Agnieszka Murawska
 • Artykuł : "Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Szczutowo przeznaczonych do sprzedaży" stworzono dnia: 2018-06-05 08:07 przez: Aleksandra Wiśniewska
 • Strona : "Aktualności" zmieniono dnia: 2018-06-04 14:30 przez: Aleksandra Wiśniewska
 • Artykuł : "Budowa sieci kablowej 15 kV w m. Gugoły, Mierzęcin gm. Szczutowo oraz w m. Bryski gm. Rościszewo" stworzono dnia: 2018-06-04 13:45 przez: Aleksandra Wiśniewska
 • Artykuł : "Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej 0,4 kV w m. Słupia, gm. Szczutowo" zmieniono dnia: 2018-06-04 13:35 przez: Aleksandra Wiśniewska
 • Artykuł : "Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Szczutowo na lata 2017-2020" stworzono dnia: 2018-05-30 14:59 przez: Aleksandra Wiśniewska
 • Strona : "Aktualności" zmieniono dnia: 2018-05-25 12:58 przez: Aleksandra Wiśniewska
 • Strona : "Aktualności" zmieniono dnia: 2018-05-25 12:58 przez: Aleksandra Wiśniewska
 • Artykuł : "Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko urzędnicze - ds.obsługi kancelaryjnej Urzędu" stworzono dnia: 2018-05-24 11:46 przez: Aleksandra Wiśniewska
 • Artykuł : "Zbiór aktów normatywnych własnych kierownictw Urzędów" zmieniono dnia: 2018-05-24 11:43 przez: Aleksandra Wiśniewska
 • Artykuł : "Zbiór aktów normatywnych własnych kierownictw Urzędów" zmieniono dnia: 2018-05-24 11:42 przez: Aleksandra Wiśniewska
 • Artykuł : "Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko urzędnicze - ds. obsługi rady gminy w Urzędzie Gminy w Szczutowie" stworzono dnia: 2018-05-24 11:38 przez: Aleksandra Wiśniewska
 • Artykuł : "Informacja o wyniku naboru" zmieniono dnia: 2018-05-24 11:34 przez: Aleksandra Wiśniewska
 • Artykuł : "Informacje" zmieniono dnia: 2018-05-24 11:34 przez: Aleksandra Wiśniewska
 • Artykuł : "Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Szczutowie" zmieniono dnia: 2018-05-24 11:33 przez: Aleksandra Wiśniewska
 • Artykuł : "Protokoły Sesji Rady Gminy Szczutowo kadencji 2014-2018" zmieniono dnia: 2018-05-23 13:03 przez: Aleksandra Wiśniewska
 • Artykuł : "Porządek Obrad LX Sesji Rady Gminy zwołanej na dzień 4 czerwca 2018 roku" stworzono dnia: 2018-05-23 12:54 przez: Aleksandra Wiśniewska
Data stworzenia : 2011-01-04 14:05 Autor : Aleksandra Wiśniewska Data publikacji : 2011-01-04 14:05 Osoba udostępniająca na stronie : Aleksandra Wiśniewska Data ostatniej modyfikacji : 2015-09-24 07:50 Osoba modyfikująca : Aleksandra Wiśniewska